Rozhovor s novým rektorom Prešovskej univerzity v Prešove

Slávnostné otvorenie akademického roka, ktoré sa konalo 23. septembra 2015 v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove, bolo tento rok spojené s aktom inaugurácie novozvoleného rektora, dekanov a prorektorov Prešovskej univerzity v Prešove. Pri tejto príležitosti nový rektor Prešovskej univerzity prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. poskytol rozhovor časopisu Unipo Press.

 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post rektora Prešovskej univerzity v Prešove?

Pretože mi záleží na tom, ako sa bude univerzita v nasledujúcich rokoch vyvíjať, kam sa bude uberať. Osem rokov som bol prvým prorektorom, mal som informácie aj prehľad o mnohých stránkach jej riadenia. Bol som pri viacerých významných projektoch prechádzajúceho obdobia, ktoré je potrebné dotiahnuť do konca či ďalej rozvíjať.

 

Aké boli Vaše pocity, keď ste sa dozvedeli, že budete novým rektorom Prešovskej univerzity?

Tak v prvom rade je to pocit úľavy po tom všetkom, čo voľbám predchádzalo, aj po samotnej voľbe. A samozrejme, pocit ďalšej zodpovednosti, zodpovednosti za univerzitu, za niekoľko tisíc študentov a viac ako tisíc zamestnancov.

 

Počas Vašej inaugurácie Vás prišli podporiť nielen študenti, pedagógovia a zamestnanci Prešovskej univerzity, ale aj Vaši kolegovia z iných slovenských a zahraničných univerzít. Ako ste vnímali celú slávnosť inaugurácie?

Myslím si, a nielen ja, ale počul som od mnohých jej účastníkov, že slávnosť inaugurácie bola veľmi pekná, že sa vydarila. Dovolím si povedať, že som nevidel na žiadnej inej inaugurácii, bol som aj v zahraničí a na Slovensku na viacerých inauguráciách, toľko hostí, ako bolo u nás. Veľmi som rád, že na slávnostnej inaugurácii sa zúčastnila väčšina slovenských rektorov napriek tomu, že sme dovtedy nemali veľa príležitostí sa osobne stretávať. Vnímam to najmä ako výraz podporu našej univerzite, jej pozitívneho hodnotenia a dobrého mena. Úctyhodný počet zahraničných hostí je výsledkom našej minimálne osemročnej spolupráce so zahraničnými pracoviskami.

 

Aké sú Vaše plány do budúcnosti s Prešovskou univerzitou?

Tieto plány do budúcnosti som v minulosti formuloval už pri predstavovaní do kandidatúry na rektora, aj vo viacerých rozhovoroch, ktoré uverejnil či už časopis Na Pulze, alebo aj iná tlač. V prvom rade by som chcel, žeby sme si udržali minimálne terajšiu úroveň, čo sa týka nielen štatútu univerzity, ktorý sa nám podarilo v tejto komplexnej akreditácii obhájiť, ale aj v ďalších ohľadoch. Samozrejme, chcel by som, aby sa posilnila veda, posilnil medzinárodný rozmer univerzity. Aby sme si napriek klesajúcemu demografickému vývinu zachovali miesto aj vo veľkosti univerzity podľa počtu študentov a aby univerzita bola príťažlivejšia pre našich, aj pre zahraničných študentov.

 

Čo by ste odkázali študentom Prešovskej univerzity pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva?

Aby si vážili tie roky, ktoré môžu stráviť na univerzite. Aby ich využili naplno, samozrejme, najmä na štúdium, samozrejme, s využitím všetkých moderných možností štúdia na univerzite, ktoré sme my kedysi nemali, ako sú moderné laboratóriá, prístroje, študijné pobyty Erasmus a ďalšie. Ale aby tie roky využili aj pre ďalší všestranný rozvoj svojej osobnosti a aby potom celé to ďalšie obdobie, ktoré ich čaká v živote, pozitívne spomínali na našu univerzitu.

 

Jana Tomaškovičová

 

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre