EDITORIÁL - Späť do budúcnosti

Šestnásty prezident USA, prvý prezident za republikánsku stranu, Abraham Lincoln povedal: „Dajte mi šesť hodín na vyrúbanie stromu a prvé štyri hodiny budem ostriť sekeru.“ Nie je vraj vhodné začínať prejav a príhovor citátmi, editoriál nevynímajúc. Študenti reprezentujú inteligenciu, kreativitu a odklon od spoločenskej konvencie. Aká by potom mala byť redakcia študentského časopisu? UnipoPress má viac času ako šesť hodín, no menší vplyv ako ktorýkoľvek americký prezident. Máme pred sebou letný semester, týždne a týždne, keď môžeme „ostriť sekery“ a vytvoriť z UnipoPress modernú študentskú platformu plnú informácií z diania na univerzite i zo sveta všeobecne. S tým vplyvom však potrebujeme pomoc od Vás, čitateľov. Čítajte nás, hovorte o nás svojim priateľom, urobme spoločne z mediálneho prehovoru interaktívnu diskusiu. Nakoniec, dialógy posúvajú dianie smerom dopredu nielen v príbehu. 

 

Počas prestávky medzi zimným a letným semestrom prechádzal časopis UnipoPress reštrukturalizáciou.Museli sme sa vrátiť niekam na začiatok a spomenúť si, prečo sme vlastne vznikli, čo sme chceli dosiahnuť. Letný semester je vhodným časom na aplikovanie zmien, ktoré jednoznačne zadefinujú moderné študentské médium. Jednou zo zmien je aj voľba nového šéfredaktora UnipoPress. Dôvodov je mnoho. Od čerstvých síl, inej perspektívy, až po odbremenenie študentov v poslednom bakalárskom ročníku. Všetky tieto zmeny indikujú veľké očakávania celého tímu UnipoPress. 

 

Ideme písať viac, ideme písať lepšie, ideme písať častejšie. Počnúc dnešným dňom urobíme všetko preto, aby ste Vy, naši čitatelia, dostali denne aktuálne, hodnotné a zaujímavé články. Áno, po pár riadkoch som opäť pri Vás. Ste posledným (chronologicky, nie hierarchicky) článkom v tomto procese žurnalistickej práce. Najväčším (a zároveň jediným) honorárom za túto prácu je Váš „feedback“. Dôležitosť vyjadrenia názoru rôznou formou na UnipoPress ako celok, na jednotlivé články alebo na prácu individuálnych redaktorov je neopísateľná. Je to pre nás viac ako sedemmíľový posun vpred (a pre mňa inšpirácia na redakčné porady). Historicky bol február mesiacom, keď sa konali očistné slávnosti od mnohých chorôb a nešťastí. Takto metaforicky sa chceme otriasť a stať sa váženým, plnohodnotným a čítaným médiom, s ktorým sa budete cítiť dobre. Dokonca máme o deň viac a takáto možnosť sa naskytne len raz za štyri roky. Ak bol nekonvenčný úvod, tak aj záver. Americký spisovateľ George Martin na otázku, prečo sú jeho knihy považované za kvalitné a populárne, odpovedá: „Píšem to, čo by som chcel čítať.“ Píšme to, čo by sme chceli čítať! 

 

Pavol Kušnír

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre