Debatný klub Filozofickej fakulty prijíma nových členov

Tento akademický rok sa opäť otvára možnosť vstúpiť do debatného spoločenstva, v ktorom si debatéri prostredníctvom rôznych aktivít trénujú svoje rétorické schopnosti a rozvíjajú si kritické myslenie. Debatný klub Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity má za sebou štyri roky pôsobenia, v súčasnosti ho vedie študent Richard Brezina.

 

Debatéri na našej univerzite tvoria malé združenie študentov, v ktorom sa účastníci učia nielen pravidlám názorovej komunikácie, ale komunikácie vôbec. Debata je postavená tak, aby rozvíjala komunikačné zručnosti študentov a umožňovala na jej základe vytvárať si vlastný názor. Prostredníctvom širokého spektra tém sa účastníci klubu naučia kriticky myslieť, efektívne argumentovať, ale aj vystupovať na verejnosti. Debatéri sa na základe komunikácie medzi sebou učia objektívne hodnotiť cudzie názory, hľadať chyby vo vlastných postojoch a uvedomiť si subjektivitu vlastných argumentov, čím sa stávajú tolerantnejšími voči iným názorom.

„Cieľom stretnutí je naučiť sa aktívne počúvať a konfrontovať sa s názormi iných,“ uviedol predseda Debatného klubu Richard Brezina. V debate sú rečníci nútení presne, stručne a jasne prezentovať svoje myšlienky, preto sa debata považuje za jeden z najlepších spôsobov, ako sa naučiť kriticky myslieť. Vzájomné dialógy naučia študentov spolupracovať v tíme, verejne vystupovať a efektívne viesť komunikáciu. Na základe osvojených zručností debatéri ľahšie komunikujú aj v bežnom živote a naučené poznatky im pomáhajú tiež v kariérnom uplatnení.

Diskusie, ako ozrejmuje Brezina, „prebiehajú formou britskej vlády“. Predseda klubu si vopred pripraví tému, na základe ktorej diskutujúci debatujú. Tým sa zistí, aký postoj zaujmú debatéri, a na základe toho sa diskutujúci rozdelia na dva tímy, ktoré dodržujú určité pravidlá a časové obmedzenie. Debatéri dostanú čas na prípravu a následne jednotlivo prezentujú svoje stanoviská. V závere sa celkovo zhodnotí téma, debatujúci vyjadria, aký zastávajú postoj k prediskutovanej téme, a porovnávajú navzájom svoje argumenty.

 

Tematická náplň stretnutí debatérov sa dotýka viacerých spoločenských oblastí: politika, ekonomika, veda a technika, etika, šport a školstvo. Študenti, ktorí sú súčasťou debatného klubu, rozširujú okrem komunikačných schopností aj svoje obzory, všeobecný prehľad, rýchlo a ľahko prijímajú nové poznatky a nadobúdajú nové priateľstvá. Ako uviedol Brezina, jednotlivé stretnutia prebiehajú v rodinnej atmosfére. V budúcnosti sa Debatný klub Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity plánuje zapojiť do rôznych argumentačných súťaží.

Na zapojenie sa do Debatného klubu stačí mať chuť urobiť niečo pre seba. Každý, kto má záujem si podebatovať, je v klube srdečne vítaný. Ďalšie informácie o programe, aktivitách, debatných stretnutiach a časovom harmonograme môžete získať na adrese: richard.brezina@post.sk.

 

Michal Soroka

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre