Dlho očakávaná návšteva generálnej riaditeľky UNESCO

O plánovanej návšteve generálnej riaditeľky UNESCO Iriny Bokovej sme vás niekoľkokrát informovali. Dlho očakávaná udalosť je za nami a my vám prinášame zopár informácií zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 7. mája v Levoči.

Významného stretnutia sa zúčastnili samí dôležití ľudia. Okrem hlavného hosťa, generálnej riaditeľky Iriny Bokovej, to bola aj veľvyslankyňa UNESCO za Slovenskú republiku Klára Novotná. Nesmel chýbať primátor Levoče Milan Majerský a tiež primátori ďalších miest a inštitúcií zapísaných do kultúrneho dedičstva UNESCO. V Levoči sa stretli zástupcovia Banskej Štiavnice, Kežmarku, Bardejova, Ružomberka či Spišského múzea v Levoči. A napokon boli dôležitými hosťami aj predstavitelia rôznych univerzít, medzi ktorými nesmeli chýbať „tí naši“.

 

Prešovská univerzita vyslala do Levoče najmä zástupcov spomínanej Katedry bioetiky UNESCO, keďže hlavne prostredníctvom nej spolupracujeme s medzinárodnou organizáciou. Na stretnutí nesmel chýbať dekan Filozofickej fakulty a zároveň riaditeľ Katedry bioetiky UNESCO, Vasil Gluchman. Za spomenutú katedru a celkovo za Inštitút etiky a bioetiky sa stretnutia zúčastnili aj jej zástupcoviaKatarína Komenská a Júlia Klembarová. V neposlednom rade nás reprezentoval aj prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality, Peter Adamišin.

 

A ako samotné stretnutie prebiehalo? Najskôr boli pozvaní hostia privítaní v historickej radnici, potom sa rokovanie presunulo za okrúhly stôl, a to úplne doslovne. Generálna riaditeľka zdôraznila napríklad význam ochrany kultúrneho dedičstva a jeho potenciál v rámci vytvárania tzv. „kreatívnych miest“. Podľa nej by sa kultúrne a historické pamiatky mali stať živou súčasťou fungovania spoločnosti a miest. Čo sa týka univerzít, Irina Boková zdôraznila, že by sa mali podieľať nielen na rozvoji vedy, ale aj na podpore morálnych hodnôt v spoločnosti, spoločenskej integrácii či na boji proti intolerancii. V súčasnosti sú to určite dôležité body, ktorým sa treba venovať. Na záver stretnutia sa predstavitelia miest a univerzít (a to najmä katedier UNESCO, teda aj našej) dohodli na spolupráci v rámci vzdelávacích aktivít a tiež na potrebe prehĺbenia spolupráce medzi mestami a univerzitami, ktoré svojou činnosťou podporujú priority UNESCO. Časom sa určite dozvieme, o aké aktivity pôjde a čím nás Katedra bioetiky UNESCO prekvapí.

 

Záver návštevy Iriny Bokovej sa niesol v kultúrnom duchu. Generálna riaditeľka UNESCO určite ocenila program, ktorého sa zúčastnila. Bola to prehliadka Baziliky sv. Jakuba aj s odborným výkladom nielen o oltári Majstra Pavla z Levoče. V bazilike sa uskutočnil aj krátky organový koncert. Levoča tak, ako mesto zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, predstavila niekoľko svojich kultúrnych predností.

 

Sonja Tokárová

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre