Noví mediálni tvorcovia na ceste

Letný semester sa pomaly chýli ku koncu a tesne pred tým, než sa definitívne uzavrie, je potrebné prijať na Prešovskú univerzitu nových študentov do nasledujúceho akademického roka. 27. apríla sa rozhodovalo, kto z uchádzačov o štúdium mediálnych štúdií zasadne v zimnom semestri do prešovských vysokoškolských lavíc.

 

V spomínaný deň sa v aule číslo 103 usadili záujemcovia o štúdium médií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Dohľadu nad prijímacím konaním sa ujali pedagógovia mediálnych štúdií – Juraj Rusnák, Michal Bočák, Peter Oborník, Lenka Regrutová a Eva Peknušiaková. Prijímacie konanie otvoril úvodným slovom predseda prijímacej komisie Juraj Rusnák, ktorý uchádzačov o štúdium uvítal, podal im základné informácie o priebehu prijímacieho konania a predstavil možným budúcim študentom našej univerzity svojich kolegov.

 

Unipo Press zisťoval dojmy uchádzačov už po napísaní slohovej práce, ktorá bola prvou časťou prijímacích skúšok.

 

„Zatiaľ mám z prijímačiek veľmi príjemný dojem, porota je veľmi milá a povzbudzuje nás. Témy boli zaujímavé a podľa mňa veľmi jednoduché, vybrala som si prvú, ktorá mi padla do oka, tak snáď to bude dobre,“ vyjadrila sa k prvej časti talentových skúšok jedna z uchádzačiek.

Po poldruha hodine písania slohovej časti prijímacích skúšok nasledovala krátka prestávka, predchádzajúca ústnej skúške. Tá prebiehala individuálne, jednotliví uchádzači vstupovali do auly po jednom, radení podľa abecedy.

„Podľa mňa to dopadlo všetko v poriadku, komisia sa tvárila pozitívne, snažil som sa svoju tému podať čo najlepšie, tak dúfam, že to bude v pohode,“ takéto vyjadrenie priniesol pre Unipo Press jeden z uchádzačov o štúdium po dokončení ústnej časti prijímacej skúšky.

 

Počet uchádzačov o štúdium médií na Prešovskej univerzite oproti minulému roku poklesol, prijímacieho konania pre akademický rok 2016/2017 sa zúčastnilo päťdesiattri záujemcov.

„Oproti minulému roku máme o čosi menej uchádzačov, ktorí si podali prihlášku, čo pravdepodobne súvisí so súčasným demografickým vývojom. Avšak počet tých, ktorí na prijímacie konanie prišli, nás veľmi pozitívne prekvapil, pretože to boli temer všetci prihlásení. Dúfame, že tí, ktorí absolvujú prijímaciu skúšku úspešne, sa k nám napokon aj zapíšu,“ vyjadril sa k otázke o počte účastníkov prijímacích skúšok vedúci Katedry komunikačných a mediálnych štúdií – Michal Bočák.

 

Talentové prijímacie skúšky absolvovali študenti v priebehu jedného dňa, avšak na definitívny verdikt si ešte istý čas počkajú. Prijímacia komisia v najbližších týždňoch posúdi uchádzačov a až potom sa ukáže, koľko z nich bude kráčať chodbami Prešovskej univerzity budúci semester.

 

Marcel Kušnír

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre