Po dvanástich rokoch opäť v Prešove

Študenti z Česka a Slovenska sa po dlhej odmlke konečne stretli na pôde Prešovskej univerzity na Medzinárodných študentských psychologických dňoch. Niekoľko študentov sa rozhodlo prezentovať svoje výsledky výskumov z oblasti psychológie, ale aj zasúťažiť si o najlepšiu prácu 16. ročníka medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročníka celoslovenskej konferencie ŠVOČ.

Koncom apríla (28. – 29.) sa na pôde PU konala konferencia organizovaná pod záštitou Inštitútu psychológie FF PU. Atmosféru vytvárali nielen samotní študenti, ale aj odborníci a porotcovia zo štrnástich katedier psychológie Slovenska a Českej republiky. „Konferenciu sme pripravovali osem mesiacov a uskutočnila sa pod záštitou rektora Prešovskej univerzity v Prešove Petra Kónyu a dekana Filozofickej fakulty Vasila Gluchmana,“ uviedla organizátorka a interná doktorandka FF PU Eva Hruščová a dodala, že okrem víťazov mali aj samotní študenti a diváci možnosť hlasovať a určiť cenu diváka pre najlepšieho študenta v bakalárskej a magisterskej sekcii.

 

Konferencia bola zároveň obohatená aj o niekoľkohodinové zaujímavé odborné diskusie. Rozdalo sa viac ako sto kníh a akciu prišlo podporiť niekoľko desiatok študentov. Víťazmi sa však nemohli stať všetci, a preto odborná porota vybrala celkovo trinásť víťazov. Na dojmy z konferencie sme sa opýtali aj Martiny Baránkovej, víťazky 17. ročníka celoslovenskej konferencie ŠVOČ. Na Medzinárodných študentských psychologických dňoch sa mi veľmi páčilo. Bola to príjemná skúsenosť, nakoľko organizácia bola výborná. Celkovo, aj samotné príspevky boli veľmi hodnotné a pri každom z nich sa rozprúdila živá diskusia. Konferencia bola pre mňa prínosná predovšetkým v odbornej oblasti, keďže som dostala spätnú väzbu na svoju prácu.“

 

Konferencia je každoročne organizovaná inou katedrou psychológie na Slovensku alebo v Česku. Medzinárodné študentské psychologické dni sa tak opäť mohli prezentovať výbornou organizáciou a vydareným priebehom podujatia.

 

                                                                                                                 Patrícia Gnipová

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre