Po stopách (budúcich) študentov

Semester sa nám práve začal a dvere Prešovskej univerzity v Prešove sa dokorán otvorili nielen študentom, ale aj uchádzačom a všetkým zvedavcom. Dva dni po otvorení letného semestra sa chodby univerzity naplnili absolventmi stredných škôl, žiakmi základných škôl a ďalšími návštevníkmi, ktorí si v priestoroch „unipa“ mohli pozrieť, čo všetko im táto škola ponúka. Hostia sa hneď po príchode rozliezli po celej budove, každý tam, kam ho to lákalo najviac. My sme sa pustili po stopách sympatizantov Filozofickej fakulty – záujemcov o odbor mediálne štúdiá.

 

Budúci kolegovia začali svoju púť po škole presne tak ako všetci ostatní – vo vstupnej hale, kde si vyzdvihli mapu školy a (samozrejme) ospravedlnenky. V priestoroch pri vrátnici mohli vidieť rôzne študentské organizácie. Svoju činnosť prezentovali napríklad AIESEC, ESN Prešov, AZU, Univerzitné pastoračné centrum a ďalší. Včerajší návštevníci tak mali možnosť zastaviť sa pri nich, porozprávať sa alebo si vziať informačné letáčiky. Po tejto prehliadke pokračovali cez prízemie, kde si poobzerali stánky a stoly rôznych fakúlt, medzi ktorými sa nachádzala aj tá naša, Filozofická. Obďaleč prezentovali odbor histórie študenti navlečení do vojenských uniforiem z rôznych historických období. Aj to bolo príjemným spestrením našej prechádzky.

 

Naša cieľová destinácia bola miestnosť číslo 238, v ktorej sa záujemcovia plní očakávaní usadili a vyčkávali na slová pedagógov Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií. Vypočuli si postupne príhovory riaditeľa inštitútu Jána Gavuru, vedúceho Katedry slovenského jazyka Petra Karpinského, vedúceho Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Milana Kendru a garantky odboru jazykovo-komunikačné štúdiá Jany Kesselovej. Tí oboznámili študentov s možnosťami štúdia v jednotlivých oblastiach inštitútu. Po nich hovoril vedúci Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Michal Bočák o novinkách súvisiacich s prechodom odboru na novú akreditáciu. Nakoniec sa slova ujal Peter Oborník, okrem iného aj riaditeľ študentskej Televízie Mediálka. Predstavil publiku možnosti praxe v študentských, ale aj v regionálnych médiách v Prešove.

 

Z miestnosti číslo 238 zamierili všetci tí, ktorých nadchlo rozprávanie o štúdiu médií, o niekoľko dverí ďalej, do redakcie Televízie Mediálka. Tam na nich už pripravení čakali jej členovia. S úsmevom na perách nám ukázali celú redakciu, vysvetlili, s čím všetkým pracujú a aké majú študenti možnosti v oblasti študentskej televízie. Nechýbali ani historky študentov z ich štúdia. Túžba po informáciách bola veľmi veľká. Návštevníci najskôr pozorne počúvali výklady študentov, potom ich zahrňovali jednou otázkou za druhou. Stále chceli vedieť viac. Po chvíli miestnosť navštívil aj Michal Bočák. Odviedol záujemcov k ďalšej zastávke na ich ceste, ktorou bolo nové štúdio Televízie Mediálka. Tam nás už čakal „štáb“, ktorý nám predstavil novú pýchu študentskej televízie. Svetlá naplno, kamera zapnutá, už chýbajú len nové tváre, ktoré sa pred ňu postavia.

 

Presne dve minúty pred desiatou sme sa usadili v „našom“ rozhlasovom štúdiu. Tu sa spolu s nami do pohodlných kresiel usadilo aj zopár našich spolužiakov z prvého ročníka mediálnych štúdií na bakalárskom stupni. Pridala sa k nám Eva Peknušiaková, ktorá predstavila záujemcom (ktorých tu bolo ozaj dosť) miestnosť spolu so všetkým, čo sa v nej nachádza. Začala sa vzorová ukážka predmetu Základy práce v rozhlase. Dve študentky prvého ročníka, Simona Psárová a Patrícia Nagyová, si pripravili reportáže, pomocou ktorých nám ukázali, ako to v rozhlase funguje. Hostia dostali aj stručné poznatky o rozhlasovej tvorbe všeobecne. Okrem ukážky rozhlasovej tvorby sa naskytla aj možnosť vyskúšať si na vlastnej koži prácu v rozhlase. Vybrali sa témy, stanovil sa čas na prípravu, a posadilo sa pred mikrofóny. Prekvapili, a to príjemne. Tak to vyzerá, že nasledujúci rok môžeme očakávať úspešný ročník a silnú konkurenciu (či kolegov).

 

Chodby preplnené, priam praskali, keď sa húfy hostí predierali uličkami budovy Prešovskej univerzity. Zo šíreho okolia sem prišlo mnoho tvárí, ktoré s trochou šťastia budeme na našich chodbách stretávať už počas nasledujúceho akademického roka. :-)

 

Marcel Kušnír, Natália Turcovská

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre