Poľské dni v Prešove

V priebehu posledných dní sa na Prešovskej univerzite konalo množstvo akcií. Jednou z nich boli aj Poľské dni, ktoré prebiehali v priestoroch Univerzitnej knižnice, a to od 1. do 2. marca. Cieľom podujatia bolo bližšie predstaviť poľskú kultúru.

 

Priebeh akcie sa niesol v znamení „poznaj svojho suseda“. „Hlavným významom by malo byť oboznámenie študentov s poľskou kultúrou a výučbou poľského jazyka, nie len formou internetu, ale priamo,“ objasnil jeden z organizátorov, Peter Káša z Inštitútu ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií.

 

Samotný program pozostával z niekoľkých besied a výstav, ktoré sa konali tiež mimo univerzity (Klub Wave a PKO Čierny orol). Podujatie so sebou prinieslo aj vernisáž výstavy karikatúr pod názvom Smiech bez hraníc, na ktorej sa predstavil Pawel Kuczynski. Študenti mali taktiež možnosť zúčastniť sa klavírneho koncertu Michała Korzistku zo Sliezskej univerzity v Katoviciach. Peter Káša poznamenal, že výstava pod názvom Čítanie bez hraníc so sebou priniesla prezentáciu knižných poľských prekladov spísaných už od roku 1989. Okrem toho mali študenti príležitosť zúčastniť sa besedy s poľskými pedagógmi, ale aj prekladateľmi. 

 

„Chceme dosiahnuť, aby sa toto podujatie organizovalo každý rok, poprípade každé dva roky, pretože ponúka nové možnosti a poznatky,“ poznamenal Peter Káša. Poľské dni na PU priniesli a ponúkli poznatky odkazujúce na to, že je dôležité, aby sme spoznávali jazykovú kultúru našich susedov.

 

Patrícia Gnipová

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre