Pre študentov Prešovskej univerzity je najatraktívnejším médiom TV Mediálka

Najsledovanejším študentským médiom Prešovskej univerzity je Televízia Mediálka (60 %). Vyplynulo to z prieskumu, ktorý prebehol v novembri. Prieskum dotazníkovou formou bol šírený na sociálnej sieti Facebook medzi študentmi Prešovskej univerzity a zúčastnilo sa na ňom 224 respondentov. Na druhom mieste sa umiestnilo Rádio Paf (45,1 %), tretie miesto obsadil univerzitný časopis NA PULZE (11,6 %).

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že až 65 % študentov využíva študentské médiá aspoň občas. Pre pedagógov a študentov, ktorí sa podieľajú na tvorbe týchto mediálnych obsahov je to pozitívna správa.

Jedným z cieľov prieskumu bolo zistiť, ako sa študenti dostávajú k týmto mediálnym obsahom. Pre Televíziu Mediálka je zrejme najefektívnejším spôsobom publikovanie mediálnych obsahov na Facebooku, keďže najviac študentov (51 %) sleduje reportáže práve tam. Najmenej študentov si vyhľadá reportáže na Youtube kanáli televízie (20 %) a zvyšok (okolo 37 %) reportáže nesleduje vôbec.

Pre Rádio Paf prieskum nepriniesol pozitívne výsledky, a to aj napriek tomu, že skončilo na druhom mieste. Až 63 % študentov sa totiž vyjadrilo, že študentské rádio vôbec nepočúva. Len 8 % si zapne „Pafko“ cez LiveStream na internete a 31 % počúva rádio cez tzv. „búdku“, ktorá sa nachádza v každej internátnej izbe.

V poslednej otázke dotazníka sa mali študenti vyjadriť, ktoré zo študentských médií Prešovskej univerzity je pre nich najatraktívnejšie. Rovnako ako vo výsledkoch sledovanosti získala prvé miesto TV Mediálka s 53 percentami, na druhom mieste sa umiestnilo Rádio Paf s 24 percentami a univerzitný časopis NA PULZE získal len 10 percent. Medzi študentmi tak jednoznačne vedie TV Mediálka, ktorá pracuje s dynamickým obrazom i zvukom.

 

           

Dominika Grošková

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre