Prečo u nás vznikla Katedra bioetiky UNESCO?

V predošlom článku o Katedre bioetiky UNESCO na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity ste sa mohli dozvedieť niečo o vzniku a o pozadí katedry a tiež základné (avšak zaujímavé) informácie o samotnej katedre a o organizácii UNESCO. Pokračovať budeme v podobnom duchu, no povieme si čosi viac o dôvodoch, prečo u nás vlastne spomenutá katedra vznikla. Nezabúdajte, že vás o tom informujeme hlavne kvôli nadchádzajúcej návšteve generálnej riaditeľky UNESCO. 7. mája navštívi Irina Boková Levoču, kde sa stretne s predstaviteľmi Katedry bioetiky FF PU. A ešte raz, prečo by to malo zaujímať práve vás – študentov Prešovskej univerzity? Generálnej riaditeľke totiž môžete položiť rôzne otázky aj vy.

 

Vráťme sa teda k hlavnému cieľu zriadenia Katedry bioetiky UNESCO na našom Inštitúte etiky a bioetiky. Zámerom tejto špecifickej katedry bol najmä vznik platformy na zdieľanie a výmenu znalostí a skúseností v oblasti vedy a vzdelávania v bioetike na Slovensku a v regióne strednej Európy. Vyčerpávajúci opis, avšak v skutočnosti je to jednoduché. Inštitút etiky a bioetiky sa venuje spomenutej problematike, a tak je pre nás len prínosom, že výskum môže byť prepojený so zvyškom sveta v rámci organizácie UNESCO. Naše skúsenosti môžu byť prospešné pre iné krajiny a inštitúty a my zase môžeme čerpať užitočné poznatky od „kolegov“ zo zahraničia.

 

Aby boli ciele a úlohy súvisiace so vznikom Katedry bioetiky naplnené, medzinárodná spolupráca nášho inštitútu so zahraničnými je nielen možná, ale priam nutná. Pre Inštitút etiky a bioetiky na FF PU to však nie je žiaden problém. Môžeme vymenovať najzaujímavejšie spolupráce, medzi ktoré parí aj kooperácia s našimi susedmi z Česka a Maďarska. Z Čiech sú to dokonca až tri ústavy, a to Filozofický ústav AV ČR v Prahe, Lekárska fakulta UK – taktiež v Prahe – a napokon Ústav lekárskej etiky MU v Brne. S maďarskými susedmi spolupracujeme prostredníctvom Centra pre etiku a právo v biomedicíne na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Ak pôjdeme o čosi ďalej, môžeme spomenúť Centrum medzirezortného výskumu ECLERC na Univerzite v Pavii, teda v Taliansku. Radšej by ste niekde na sever? Aj tam máme spolupracovníkov, konkrétne švédskych, a to z Centra pre aplikovanú etiku na Linköping univerzite v Linköpingu (teda nielen Prešovská univerzita zdôrazňuje mesto, v ktorom sa nachádza!). Zaujímavosťou, ktorú ešte môžeme spomenúť, je členstvo nášho Inštitútu etiky a bioetiky v Medzinárodnej sieti UNESCO katedier bioetiky na Univerzite v Haife, ktorá sa nachádza v Izraeli.

 

Možno ste ani netušili, že spolupracujeme s toľkými rôznorodými krajinami a ústavmi (a vymenovať by sa ich dalo ešte viac) – pre mňa to boli popravde nové a rozhodne zaujímavé informácie. Verím, že zaujali aj vás a zároveň vás povzbudili, aby ste sa na ďalšie informácie spýtali generálnej riaditeľky UNESCO – Iriny Bokovej. Viem, pripomínam to neustále, ale verte, že sa oplatí smerovať svoje otázky priamo takejto významnej osobe. Nielenže sa môžete dozvedieť to, čo vás zaujíma (rovno z prvej ruky), ale vybraným študentom, ktorí zašlú svoje otázky, venuje Inštitút etiky a bioetiky vecné ceny. To už je motivácia! Otázky môžete posielať na e-mailovú adresu katarina.komenska@unipo.sk. Ak vám stále nenapadá, čo by ste sa Iriny Bokovej mohli opýtať, budete mať ešte chvíľu času na premyslenie. O týždeň vám prinesieme posledný článok o Katedre bioetiky UNESCO, ktorý sa bude venovať jej hlavným cieľom, ale najmä prioritám katedry.

Sonja Tokárová

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre