Prednáška o hudbe

Na Prešovskej univerzite v Prešove sa 4. novembra 2015 uskutočnila prednáška profesora Ľubomíra Chalupku s názvom Slovenská hudba 20. storočia a podtitulom Dejinný príbeh problémov a ich prekonávania.

 

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pozval na univerzitu popredného slovenského muzikológa a nestora slovenskej hudobnej vedy, profesora Ľubomíra Chalupku. Ten svojou prednáškou presvedčil divákov, že kvalitnú klasickú hudbu neovplyvňovalo politické dianie na Slovensku a v Česku, respektíve ani počas spoločného štátu Československa. Pre svojich divákov mal pripravených viaceho hudobných ukážok, medzi nimi aj skladbu od známeho slovenského skladateľa Frica Kafendu. V rámci svojho vystúpenia sa venoval aj ďalším známych skladateľom, ako sú Eugen Suchoň či Mikuláš Schneider-Trnavský. V úvode prednášky sa profesor Chalupka vyjadril, ako veľmi ho teší, že história hudby nezaujíma len staršiu vekovú kategóriu, ale má ohlas aj u mladšieho publika, čoho dôkazom bola vysoká účasť študentov na prednáške. „Prednáška bola pre mňa príjemným spestrením každodenného štúdia na univerzite,“ pre časopis Unipo Press sa vyjadril účastník prednášky Matej Kráľ.

Profesor Chalupka sa z vedeckého hľadiska zaujíma o hudobnú teóriu, hudobnú analýzu, dejiny slovenskej hudby 19. a 20. storočia a metodológiu hudobnej vedy. Je editorom viacerých odborných muzikologických zborníkov. V roku 2011 vydal knižnú monografiu s názvom Slovenská hudobná avantgarda.

 

Zuzana Nikorovičová

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre