Problémy slovenských vysokých škôl z pohľadu študentov

Od 6. októbra 2015 sa aj študenti Prešovskej univerzity v Prešove majú možnosť zapojiť do riešenia problémov spojených so štúdiom. Môžu tak urobiť prostredníctvom dotazníka, ktorý spustila Študentská rada vysokých škôl na svojej webovej stránke www.srvs.sk.

„Študentská rada vysokých škôl, za účelom pomáhať študentom čoraz adresnejšie a efektívnejšie, pripravila krátky dotazník, ktorého cieľom je zistiť najzávažnejšie problémy študentov. Následne chce svoju snahu orientovať na ich odstránenie,“ približuje viac o dotazníku delegátka Študentskej rady vysokých škôl Emília Mačugová.

Dotazník je rozdelený do dvoch častí – kým v prvej študenti môžu označiť, čo považujú za negatíva v rámci vysokých škôl na Slovensku, v tej druhej zas, naopak, majú možnosť poukázať aj na prípadné pozitíva. Celý proces vyplňovania trvá len necelých 5 minút.
Keďže dotazník je anonymný, študenti sa nemusia ničoho obávať. Triedenie podľa fakúlt má len napomôcť v prípade opakujúceho sa problému, aby bolo možné riešiť ho práve tam, kde sa vyskytuje.

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych aj súkromných.

To, ako to celé dopadne, sa dozvieme najskôr až v roku 2016. Ukončenie zberu dát je predbežne naplánované na koniec tohto kalendárneho roka.

 

Dominik Cenkner

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre