Reprezentujeme mediálne štúdiá

Študentky Prešovskej univerzity hravou formou prezentovali odbor mediálnych štúdií žiakom Strednej odbornej školy na Košickej 20 v Prešove. Tí sa tak dozvedeli o podmienkach prijatia a vyskúšať si mohli aj prácu s kamerou. 

Budúci absolventi umeleckých odborov fotografický dizajn a propagačná grafika sa v stredu 11. novembra prostredníctvom 45-minútovej prezentácie dozvedeli viac o štúdiu médií a ich fungovaní. Študentky prvého ročníka magisterského stupňa mediálnych štúdií na Prešovskej univerzite porozprávali o predpokladoch, ako sa stať dobrým redaktorom, novinárom či hovorcom, a priblížili možnosti uplatnenia v praxi.

Žiakov SOŠ zaujala práca v univerzitných médiách, ako sú Rádio PaF, Televízia Mediálka či časopis Unipo Press. Tretiaci a štvrtáci si pozreli aj projekty našich študentov na jednotlivých predmetoch a dozvedeli sa o ďalších aktivitách, ktoré ich čakajú, ak sa rozhodnú študovať mediálne štúdiá. Okrem samotnej prezentácie mali stredoškoláci bezprostrednú možnosť podieľať sa na tvorbe reportáže Moniky Poníkovej, či už ako redaktori, kameramani, alebo respondenti. Prvú vyučovaciu hodinu tak strávili v príjemnej hravej atmosfére a zároveň sa niečo nové naučili.

„Určite by som to skúsila, prezentácia bola zaujímavá,“ povedala študentka štvrtého ročníka, ktorú, keďže je fotografka, najviac zaujíma práca s kamerou.

„Mne sa to tiež páčilo,“ dodala jej spolužiačka, tú však zaujala hlavne práca novinára. „Zdá sa mi to veľmi zaujímavé vzhľadom na to, že aj rozmýšľam o vysokej škole. Niečo si už aj pozerám a chcem si niečo také vybrať.“

Odbor mediálne štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa už 18 rokov teší záujmu, o čom svedčí aj každoročná vysoká účasť na prijímacích skúškach. Študenti sú prijímaní na základe troch kritérií: známky zo strednej školy, talentová skúška (písomná kompozícia a ústne vystúpenie), školské a verejné mediálne aktivity.

Stredoškolákom prezentácia študentiek v rámci ich predmetu aplikovaný marketing ukázala nový smer, ktorým sa po maturite môžu vydať a byť tak v živote úspešní. Pretože či už chcete byť novinárom, redaktorom, hovorcom, alebo pracovať v reklamnej oblasti, médiám by ste mali dobre rozumieť. A v tom vám Prešovská univerzita v Prešove nepochybne pomôže.

 

Romana Valenčáková

Simona Lazorová

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre