Slávnostná imatrikulácia prvákov FF PU

Dňa 18. 11. 2015, symbolicky v týždni, keď oslavujeme Medzinárodný deň študentstva, sa uskutočnila imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa FF PU.

 

Slávnostný akt sa konal v priestoroch PKO Čierny orol, kde za účasti dekana FF PU profesora Vasila Gluchmana zložili študenti svoj imatrikulačný sľub.

Ceremoniál otvorila doktorka Soňa Pariláková umeleckým prednesom, po ktorom nasledoval študentský sľub. Dekan FF PU V. Gluchman vo svojom príhovore zaprial novým študentom našej Alma mater veľa trpezlivosti, vytrvalosť, zvedavého a nespokojného ducha, ktorý ich (ale aj nás) bude hnať vpred a pomáhať prekonávať prekážky alebo neúspechy na tŕnistej ceste za poznaním a vysokoškolským diplomom.

 

 

Novým študentom sa prihovoril aj podpredseda akademického senátu Peter Zubaľ, ktorý ponúkol zopár vtipných rád, ako čo najlepšie prežiť chvíle strávené na univerzitnej pôde (po stránke akademickej i spoločenskej). Kultúrnu zložku tejto slávnosti dotvorilo kvarteto muzikantov pod názvom Johanni Boddies.

 

 

 

Michaela Fedorová

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre