UPC predstavilo program zimného semestra

Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka v Prešove aj tento rok otvorilo svoje brány študentom. Slávnostná svätá omša sa konala 12. októbra 2015 v konkatedrále sv. Mikuláša za prítomnosti niektorých zástupcov Prešovskej univerzity v Prešove, zamestnancov jednotlivých fakúlt, cirkevných predstavených, ale aj samotných študentov. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý povzbudil mladých, aby ani počas náročných školských dní nezabudli na modlitbu: „Sám Ježiš Kristus povedal, že modliť sa treba neustále. Modlitba sa má používať ako jednotiaci prvok a cez ňu sa snažiť pochopiť, čo je Božia vôľa, čo odo mňa Boh žiada.“

 

Základným prameňom programu duchovného rastu je slávenie svätých omší, či už v kaplnke internátu PU na Ul. 17. novembra na 11. poschodí každú stredu o 19.30 a každú nedeľu o 21.00, alebo v aule PU (č. 100) v utorok o 11.30. Temperamentnejším študentom je blízka aj rocková omša, ktorá bude 23. novembra o 19.30 v internáte na Budovateľskej ulici. „UPC pripravilo aj tento rok pre študentov hlavne prácu na sebe. Chceme im ponúknuť pracovať na ich schopnostiach, zveľaďovať ich, prehlbovať, vytvárať nové priateľstvá, spoločenstvá, žitie s Bohom,“ priblížil hlavný koordinátor UPC Marek Varga, ktorý v spolupráci s dobrovoľníkmi pripravil slávnostnú recepciu v Čaviarni na Jarkovej ulici. Spoločenský večierok sa niesol v duchu radosti a pokoja. Nadšení boli i prváci, ktorí sa tešili z nových priateľstiev a pochvaľovali si aj akési stieranie hraníc medzi „starými“ a „novými“ členmi spoločenstva.

Okrem Veni Sancte UPC pripravuje a realizuje ďalšie obohacujúce podujatia, na ktorých sa môže zúčastniť každý študent. Medzi tie pravidelné a veľmi obľúbené sa zaradili florbal (každú stredu o 21.00 v telocvični Gymnázia sv. Moniky), snúbenecké večery (vo štvrtky o 18.00 v internátnej kaplnke na Ul. 17. novembra), animáq (v pondelky o 16.30 v Čaviarni UPC na Jarkovej ulici). Absolútnou novinkou sú Tanečné pondelky o 20.00 na Metodovej ulici č. 1, kde sa študenti môžu naučiť základy rôznych tanečných štýlov, a tak sa pripraviť na plesovú sezónu. Výnimkou nie sú ani prednášky, filmové večery, príležitostné výlety, v rámci ktorých UPC navštevuje slovenské a zahraničné pútnické miesta, historické pamiatky a obdivuje krásy prírody.

V súčasnosti Univerzitné pastoračné centrum v Prešove zriadilo aj vlastnú webovú stránku www.upcpo.eu, ktorá ponúka prehľad udalostí a množstvo ďalších užitočných informácií.

 

Monika Dzuríková

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Unipo Press

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre